Solvej Balle

Om utregning av romfang 4

«En triumf for diktningen. Solvej Balles romanverk om tiden er en nysgjerrig gjenoppdagelse av virkeligheten – full av fantastiske krumspring.»

Astrid Fosvold, Vårt Land

Les mer

Solvej Balle

Om utregning av romfang

«Noe av det mest interessante jeg har lest på flere år ... Dette er litteratur på sitt beste, som gjør verden litt ny og frisk.»

Mari Grydeland, Aftenposten

Til samling

Årets bøker fra Forente Forlag

Årets utgivelser fra de forente forlagene Dreyer, Press, Omnipax, Pax og Spartacus.

Om Forlagsbutikken

Forlagsbutikken er et samarbeid mellom de forente forlagene Dreyer, Press, Omnipax, Pax og Spartacus.