Om Forlagsbutikken

Forlagsbutikken er et samarbeid mellom Dreyer, Forlaget Press, Omnipax, Pax og Spartacus. Siden ble brukt til å markedsføre forlagenes titler på årets Mammut-salg og til å gjennomføre flyttesalget til Dreyer, Omnipax og Pax. Butikken ligger for øyeblikket brakk. Ta kontakt med Dreyer hvis du har noen spørsmål: www.dreyersforlag.no